Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956

 

LAUGARREN ATERALDIA

 

Ministroa ta Barregarri

 

(Biok batera azalduko dira; eta paper bat irakorriz Ministroak esango du: )

 

MINISTROA: Mundu guztiko emperadore Zesar Agusto andiak

                Agintzen digu aurkeztuteko bere mendeko guziak.

                Bakotxa berak ordain daizala tokatzen zaizkan nekeak

BARREGARRI: Burukominik aztuntxoenak eman oi dizkit diruak.

                Nere izena Barregarri da; barregarrizko leluak!

                Nik neuk be diru apur bat ba nu

                ¡Agur zuen aginduak!

MINISTROA: Barregarri ta negargarri

                Lotuak dira aginduari

                Urkamendia ezarko zaio

                Ordaintzen eztuanari.

BARREGARRI: ¡Auxe dek bizi-modua!

                Agintariak mauka egin,

                Erriak ordain dirua;

                Ez naizela ni konprome,

                Ene lagun Ministrua.

                Zesar orri ordain baño len

                Afaldutera nijua.

                Urkamendiri parre egiteko

                ¡Ederra «esperimentua»!

                Larai larari lara lirilaro

 

(Juaten dira Ministrua ta Barregarri, au kabriola bat edo beste egiñaz).

 

Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956