Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956

 

IRUGARREN ATERALDIA

 

Angerua agertzen da

 

ANGERUA: Utzi zazu, Joxepe, buru-auste ori:

                Biotzeko samiña pozez bete bedi.

                Zure emazteari ezingo aurkitu

                Orbanik txikiena, garbia bai duzu.

                Gizonaren burua adimenez urri.

                Iaunaren aginduak ezin dauz igarri;

                Espiritu Santuak Indarra emanik

                Jesus sortuko zaigu Birgiñea gandik.

 

(Angeru alde batetik eta San José ta Birgiñea bestetik, juaten dira).

 

Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956