Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956

 

EGUBERRI-AIZEAK

 

 

ANTZERKIA ITZ-NEURTUZ

 

EKINTZA BAKARRA

 

Bi antzez irudi

 

IKURTZAT

 

Arrasaten ditu sustarrak

 

 

ANTZEZLARIAK

 

SAN JOSE: Berari iagokon era artako jantziaz.

BIRGINA: Berari iagokon era artako jantziaz.

MINISTROA: Berari iagokon era artako jantziaz.

BARREGARRI: Aldi artako erritar bat.

LUZIFER, ASMODEO, BELZEBU: Irurak deabru jantzita.

ARTZAIAK: Amar-amabiko taldea, artzai iantzita. Euron tartean BELTRAN, LORENTZO, ARITXA, GABRIEL ta TOMAS izango dira itz egin bear dutenak.

KANTARIAK: Tajusko talde bat. Ez dute irten bearrik. Barnean kantatzen bai dute.

 

Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956