Begia begi truk, Yon Etxaide
Egan, 1/3-1962

 

IX'gn. jardunaldia

 

MARI SANTZ, MARI BELTXA, GARTXOT eta MARGARITA

 

MARI SANTZ: Nun da, nun da, ene seme galanta? (Negar zotinka makurtu bedi bero semearen illotz aurrean.) Ene erraietako seme! Il aute, il aute!

MARI: Tristan, Tristan! (Makurtu bedi illotz ondoan oiñaze-miñetan.) Nork il zaitu, ene Tristan!...

MARGARITA: (Gartxot'i.) Beñat Arboti'koak arnasa dario oraindik. Eraman dezagun etxera.

GARTXOT: (Arboti'ko jaunarengana urbilduz.) Beñat Arboti'ko: esan zak, ikusi al duk traidoria?

BEÑAT: Bai, ikusi diat...

GARTXOT: Nor zen?

BEÑAT: Jaun Kuntia...

GARTXOT: (Ozenki eta zemaikor.) Leirin'go Jaun Kuntia eta Napharroa'ko kondestable jauna: Izan bedi ire izena madarikatua mendez-mende Euskalerrietan!

 

 

OIALA

 

AZKENA

 

Donostia'n, Jorraillak 23, 1959.

 

Begia begi truk, Yon Etxaide
Egan, 1/3-1962