Begia begi truk, Yon Etxaide
Egan, 1/3-1962

 

BIGARREN EKITALDIA

 

Olhaibi'ko En Grazian Gramont'en gazteluko areto nagusi eta apaiña. Aldi artako mueblez, oialkiz eta apaingarriz ahalik ondoena ornitua agertu bedi. Lenengo ekitalditik iru illabete igaro dira. Leio batek etxe-atarira jo beza

 

Begia begi truk, Yon Etxaide
Egan, 1/3-1962