Begia begi truk, Yon Etxaide
Egan, 1/3-1962

 

LENENGO EKITALDIA

 

Maule-Lestarre'ko plaza nagusia. Garaia: 1445'gn. urteko edozein egun. Plaza zear, antzezlari nagusien gibeletik, jendea bere eginkizunetara bebil aldi artako soiñekoz jantzita

 

Begia begi truk, Yon Etxaide
Egan, 1/3-1962